Gemeente Amsterdam: JONG magazine

Publicatie: sinds 2017 / Klant: Gemeente Amsterdam / Onderdelen: concepten – productie

Wat de klant nodig had:

De gemeente Amsterdam zocht samen met 13 omliggende gemeenten een manier om jeugdhulpverleners mee te nemen in alle veranderingen die de Transformatie van bestuurlijk en financiële verantwoordelijkheden in de Jeugdhulp met zich meebrengt.

Het primaire doel was dat hulpverleners worden gemotiveerd en gestimuleerd om volgens de afspraken en regels van Transformatie te gaan werken.

Onze aanpak:

We zijn begonnen met het net op te halen bij de jeugdhulpverleners in het veld. Op basis van hun wensen en behoeften rondom het transformatieproces en die van de gemeenten hebben we een bladformule ontwikkeld met drie sterke contentpijlers: kennisdeling, verbinding en inspiratie. Die pijlers hebben we vertaald naar een kleurrijke, optimistische vormgeving en een positief kritische redactionele toon.

Mediakanalen

Owned media: JONG magazine en webste

Social: Facebook