OPDRACHT

Gemeente Amsterdam wilde samen met 13 omliggende gemeenten met een magazine jeugdhulpverleners ondersteunen en motiveren om volgens de afspraken en regels van Transformatie te (gaan) werken. Kennisdeling en inspiratie zijn de de belangrijkste pijlers.

ContentBeat werd gevraagd om een concept te ontwikkel voor dat magazine en de productie voor haar rekening te nemen.

ONZE AANPAK

Deze bestaat uit de volgende stappen: kies je doelgroep, weet waar ze blij van worden en welke mediakanalen ze wanneer het liefst gebruiken. Centraal in onze aanpak staat: de juiste boodschap voor je juiste doelgroep op het juiste moment via het juiste kanaal.

 • De juiste doelgroep: Empathy mapping
  Met behulp van een workshop en onderzoek achterhalen we wat de doelgroep hoort, ziet, doet en denkt en wat hun pain & gains zijn. Daarmee stellen we een doelgroep-paspoort op.
 • De juiste boodschap: Content-waardepropositie
  Met behulp van een workshop en onderzoek achterhalen we wat de doelgroep belangrijk vindt en welke content ze willen. Dit hebben we afgezet tegen  de doelen en content-wensen van de gemeenten. In de overlap lag de content-waardepropositie opgesloten. Zo zijn de wensen van de doelgroep en de doelen van de gemeente optimaal op elkaar afgestemd.
 • Het juiste kanaal en moment:
  Deze waren al door de gemeente vastgelegd: 4 x per jaar een print-magazine en een basic website en een bladerbare PDF.

Zo zijn we in staat om content te maken die de doelgroep raakt en in beweging zet om de doelen van, in  dit geval de gemeenten, te halen. Door te meten leren we het gedrag van de doelgroep steeds beter kennen en sturen we waar nodig bij.

CONCEPT

Het concept van JONG draait om storytelling, om de verhalen, ervaringen, kennis en visie van de jeugdhulpverleners over de transformatie in de dagelijkse praktijk. JONG is het luisterend oor, toont begrip,  is herkenbaar en verbind hulpverleners van allerlei organisatie en instanties met elkaar. Zo wordt kennis op een inspirerend en geloofwaardige manier via JONG gedeeld. Alle onderwerpen in JONG komen aan bod via persoonlijke verhalen en ervaringen die open en eerlijk worden gedeeld. Om focus in de onderwerpen aan te brengen en over het jaar heen alle belangrijke onderwerpen aan bod te laten komen heeft ieder editie een (actueel) thema dat samen met de redactieraad wordt gekozen.

Werken in de jeugdzorg is zwaar. Met die wetenschap hebben we gekozen voor een zacht gekleurde, optimistische vormgeving en een positief kritische redactionele toon. De overall look & feel bestaat uit vergrijsde tinten, stoere fotografie, redactionele illustraties en een rustige lay-out. De lopende teksten in JONG worden altijd aangevuld met verschillende tekstkaders, zoals natuurlijk de ‘paspoortjes’ van de geïnterviewde mensen, maar ook uitleg-kaders, tips & trics en onderzoeksresultaten. Hierdoor is de inhoud makkelijk te scannen en zijn er veel verschillende instapmomenten.

Vanwege de gevoeligheid van de onderwerpen wordt op visueel gebied veel met illustraties gewerkt.

De eerlijke en oprechte ervaringsverhalen van de hulpverleners; waar ze dagelijks mee dealen, de cases die ze behandelen en hoe ze het beleid ervaren vormt het succes van JONG. Jeugdhulpverleners worden serieus genomen in JONG en dat geeft hen steun en nieuwe inzichten, terwijl de gemeenten zien wat er in de praktijk gebeurt en daarop kunnen acteren.

COMPLEX SPEELVELD

Het succes (maar ook de uitdaging) van JONG ligt besloten in een intensieve samenwerking tussen 14 gemeenten aan de ene kant en 13 jeugdinstellingen aan de andere kant. Dit is een complex speelveld waarin iedere deelnemende partij zijn eigen wensen en behoeftes heeft – en graag uitgevoerd ziet. Onze rol hierin: alle verschillende wensen en belangen met elkaar in lijn brengen, zonder dat dit ten koste gaat van de doelstelling en het concept van JONG. Hiervoor hebben we een redactieraad en centrale redactie opgericht met daarin vertegenwoordigers van gemeenten en instellingen. Zo is onder onze leiding een betrokken werkgroep ontstaan waarin iedereen in een veilige omgeving zijn ideeën kan voorstellen en waar altijd consensus wordt bereikt.

RESULTATEN

Recent onderzoek uit de zomer van 2020 wijst het volgende uit:

 • Rapportcijfer JONG: 8
 • Grootste verdienste van JONG: Kennismaken met en leren van andere hulpverleners
 • Gemiddelde leestijd: 18 minuten (36 pagina’s op A5 formaat)
 • 85% verkiest print boven een digitale uitgave
KLANT AAN HET WOORD

“De samenwerking met ContentBeat is heel erg prettig. We maken met een veelheid aan partijen (jeudzorg-instellingen en 14 gemeenten) een gezamenlijk magazine over jeugdhulp en ContentBeat ontzorgt: zorgt voor en handhaaft een strakke planning, bewaakt het concept, denkt pro-actief en inhoudelijk sterk mee”

Michelle Klünder – Sr. communicatieadviseur Gemeente Amsterdam