Gemeenten Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland

Content-strategie, concept-ontwikkeling en productie

De Klantvraag

Projectomschrijving

Maarten den Dulk, strategisch communicatie-adviseur Afdeling Jeugdhulp bij de gemeente Amsterdam, stond op 1 januari 2018 voor een flinke uitdaging want vanaf dat moment ging de Transformatie Jeugdzorg in, wat nogal wat betekende voor alle jeugdhulpverleners. Vragen als: ‘waarom een Transformatie, wat wordt er van mij verwacht, wat hebben onze cliënten eraan en hoe kan ik bijdragen tot het succes’ moesten worden beantwoord. Daarnaast was er de wens om op regelmatige basis voor een lange tijd met jeugdhulpverleners en 1een 2elijns hulpverleners te communiceren.

Onze oplossing

Aanpak

Mensen willen wel veranderen, maar ze willen niet veranderd worden. Met deze wetenschap in het achterhoofd zijn we zijn gestart met een nauwgezette behoefteomschrijving n.a.v. een serie interviews met hulpverleners. De uitkomsten daarvan hebben we naast de doelen van de gemeentes geplaatst en samen vormde ze de basis voor de content-formule en mediumkeuze.

DOEL

Hulpverleners ondersteunen bij de Transformatie in de Jeugdzorg, hen in contact met elkaar brengen en laten zien dat ze er niet alleen voor staan.

STRATEGIE

Hulpverleners vertellen elkaar hoe de Transformatie in praktijk uitpakt. Belicht vanuit praktijkvoorbeelden en cases.

MEDIA-KANALEN

Magazine en website (JONG rond Amstel & Zaan)

RESULTATEN

Een magazine dat hulpverleners helpt en inspireert bij hun dagelijkse werkzaamheden en dat hen in contact brengt met andere hulpverleners. Een magazine dat breed gedragen wordt door de initiatiefnemers, de veertien gemeenten en instellingen. Hulpverleners en bestuurders hebben de JONG met open armen ontvangen en zijn zeer tevreden omdat het hen inspireert en voldoet aan hun informatiebehoefte.

Wat viel op aan de samenwerking met ContentBeat?

Contentbeat is uiterst resultaatgericht en laat zien ruime ervaring te hebben in het produceren van een Magazine. Creatief in de vorm, goed gevoel voor de doelgroep en uitstekende teksten. Ze hebben weinig briefing nodig om tot een product in tekst en beeld te komen die het verhaal verteld. Daarnaast biedt de kennis van database- en marketingcommunicatie extra meerwaarde om het Magazine gericht aan te bieden.

Wat betekent het resultaat voor jullie

Het magazine JONG levert een bijdrage aan het delen van kennis –en praktijkervaringen over de vernieuwing van de Jeugdhulp en daarmee vormt het een motiverende factor. Het Magazine geeft verbinding doordat de redactie wordt gevormd door de aanbieders van Jeugdhulp en de gemeenten.

Hoe gaan jullie nu verder

JONG valt goed bij de doelgroep en de doelstellingen worden gehaald. Daarom gaan we door met het uitgeven van JONG en we hebben de ambitie om samen met ContentBeat het onlineplatform verder de ontwikkelen.

Wil je eens van gedachten wisselen over een soortgelijke aanpak voor jouw organisatie? We komen graag bij je op bezoek om de mogelijkheden te bespreken

Meer weten over onze storytelling formule? Klik hier

Als je wilt dat wij eens vrijblijvend kijken naar bijvoorbeeld je verhaallijnen, promotie van je content, de landingspagina’s voor je content, meldt je dan aan voor de merkwaarde-quickscan.