Interne communicatie

Onze aanpak

Samen veranderen

Mensen willen wel veranderen, maar ze willen niet veranderd worden!

Over het algemeen begrijpen medewerkers waarom een organisatie een bepaald beleid voert en wat daarvoor moet worden gedaan. Het voelt echter niet altijd even goed. Het is daarom zaak om een verbinding te smeden tussen het hoofd en het hart. Om die reden beginnen we altijd bij de pain & gains van jou medewerkers; wat zien, denken, voelen, horen, zeggen en doen ze? En wat zijn de overeenkomsten en afwijkingen met de wensen, doelstellingen en ambities van de organisatie. Dit inzicht vormt de basis voor de strategie en daarmee effectieve interne communicatie.

Medewerkers als promotors

Betrokken en gemotiveerde medewerkers zijn een randvoorwaarde voor tevreden en betrokken klanten.

Een goede strategie is hier altijd op gericht. Er zijn in organisaties veel medewerkers die niet direct klantcontact hebben maar ze vormen altijd een (belangrijke) schakel in de waardeketen waarop klanten jouw organisatie beoordelen. Het gaat er om hun energie te kanaliseren in een positieve bijdrage en plezier in hun werk.

Kern van de strategie

We zoeken de overeenkomsten tussen de wensen, doelen en ambities van de organisatie en van de medewerkers. Van daaruit bouwen we een  contentstrategie op met bijpassende formats en publicatie- en promotiestrategie. Dit alles in nauwe samenwerking met jouw teams en je interne stakeholders. Nadat de strategie is goedgekeurd begeleiden we de productie van A tot Z. Natuurlijk met behulp van onze agile werkwijze en onze storytelling technieken.

Wil je dat wij eens vrijblijvend kijken naar je interne communicatieproces? Zoals je middelen, verhaallijnen of de wijze waarop je de content promoot en verspreidt? Meld je dan aan voor onze QuickScan Interne Communicatie.

Interne storytelling

Ook voor interne communicatie is onze storytelling-formule een ideale manier om je medewerkers enthousiast te krijgen voor het bedrijf waar ze werken. Immers: medewerkers doorlopen precies dezelfde processen binnen de emotionele journey. Veel van onze storytelling-formule ‘Hero’s Journey’ komt dan ook terug bij onze strategie voor interne communicatie.